סדנאות

 

No more pain

סדנאות קרובות: 

ימי שני 10:30-11:45  

ימי שישי 12:00-13:15 

{5 מפגשים}

סדנה חווייתית 

צ'יקונג ומדיטציה

יום חמישי,  

22:00 - 20:30

 

יסודות היוגה

{שישה מפגשים}

 

Orit Ophir ​©all rights reserved |ophir.ori@gmail.com