צ'יקונג ומדיטציה

סדנה חווייתית 

צ'יקונג ומדיטציה

יום שישי, 6.10.17

 10:30-12:15